Věnujte prosím pozornost následujícím pravidlům rybolovu a obecných zásad chování na našem revírů.

Pravidla jsou závazná pro každého rybáře a návštěvníka areálu.

Je přísně zakázáno opouštět areál pískovny po setmění, velmi nám záleží na respektování nočního klidu a nerušeného rybolovu. Veškeré návštěvy je nutné hlásit osobně správci nebo na telefonním čísle správce.  Příjezdy a  odjezdy z areálu v době po setmění je možné pouze na základě souhlasu správce.

Pravidla rybolovu

– Povolenka k rybolovu není přenosná na jiné osoby a každý lovící musí mít svoji povolenku. Platnost povolenky je od 12 hodin do 11 hodin končícího dne, loví se systémem Chyť a pusť.

Chytá se na 2 pruty tak, že na jednotlivém prutu může být pouze jeden návazec s jedno-háčkem. Jsou povoleny pouze háčky mikro protihroty či případně zamáčknutým protihrotem. Háčky bez protihrotu jsou ZAKÁZÁNÉ.

– Montáže musejí být průběžné – únikové, to znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou. Minimální průměr vlasce na navijáku musí být minimálně 0,30. Lovící může mít na konci i šokový vlasec o průměru až 0,60 mm, ZAKÁZANÁ je pletenka nebo olověnka. Na koncovou montáž je možné použít šňůrku jako návazec.

– Chytat se smí pouze na boiles, pelety, kukuřici a umělé nástrahy, které napodobují tyto nástrahy.
– Zakrmení je povoleno: boilies, peletami, vařeným partiklem zakoupeným u nás na revíru- dovezený je zakázaný
– Zakrmování lovných míst, zavážení prutů a zdolávání úlovků je možné z lodi.
– Označení lovného místa je možné provést pouze tyčovou bójkou.

– Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost. Ulovená ryba se musí vyháčkovat pouze na mokré podložce s bočnice, musí být polévána vodou a případná zranění je rybář povinen ošetřit desinfekcí. Při vracení ryby vodě je nutno s ní zacházet co nejšetrněji.

– Podložka musí mít boční ochranné stěny

– Focení ulovených ryb se provádí nad podložkou s bočnicemi v pokleku nebo ve vodě, a to ihned po ulovení. Maximální doba focení nesmí přesáhnout pět minut! S kapry nad 15kilogramů se musí fotit pouze ve vodě.

– Na pískovně Stará Voda je povoleno krmit pouze partiklem zakoupeným přímo u nás od správce!!!

Obecné zásady chování v areálu a na lovném místě

– Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném a k tomuto účelu určeném místě.
– Osobní hygienu lze provádět na WC, tyto jsou vám k dispozici 24 hodin denně.
– Prosíme o dodržování čistoty, po vás přijdou i další.
– Jakékoli mytí v jezeře a používání šamponů, mýdel apod. je přísně zakázáno!
– Požívání alkoholu ve zvýšené míře nebo jakýchkoli drog je v areálu zakázáno.

– Rádia, televizory apod. jsou samozřejmě dovoleny. Hluk však nesmí překročit hranice vašeho lovného místa. Respektujte prosím okolní rybáře, kteří si k nám přijeli odpočinout!

– Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob.
– Po opuštění lovících míst se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při vašem příchodu.
– V areálu  je zakázáno prořezávání stromů a keřů a rozdělávání ohňů!!!!!

– Při porušení jakéhokoli pravidla nebo zákazu bude rybář vykázán bez nároku na vrácení uhrazených peněžních prostředků a v budoucnosti nebude již do areálu vpuštěn.

Provozovatel si vyhrazuje právo na všechny fotografie a videa, která návštěvníci pořídí v areálu . Tyto mohou být použity pro propagaci jezera prostřednictvím časopisů, internetu a dalších prostředků propagace a komunikace.

Upozorňujemeže naši správci disponují dalekohledy s nočním viděnímChráníme tak nejen náš majetek, ale i naše ryby

Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození, včetně předmětů uložených či odložených v zaparkovaných vozidlech.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností či porušením tohoto řádu.

Telefon na správce revíru: +420 725 459 735